PL EN DE
SEKCJA LITERACKA | PROJEKT „MIEJSCA LITERATURY”

Kolejna edycja wydarzenia realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z pisarzami. Do udziału zapraszamy debiutujących literatów. Oferujemy wam udział w warsztatach oraz możliwość prezentacji tekstów na łamach biuletynu literackiego „Torpeda ludu”. Zgłoś się, a będziesz miał szansę wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu oraz walczyć o Nagrodę literacką im. Mariana Redwana.

© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus, fot. Jacek FoksWARSZTATY LITERACKIE – Cykl spotkań warsztatowych i prezentacje debiutujących literatów, które stanowić będą głos młodego pokolenia w dyskusji nad tematyką projektu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zakwalifikowanym uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie i obiad.

OPIEKA ARTYSTYCZNA

DAREK FOKS – Poeta, prozaik i scenarzysta. Pracuje w redakcji „Twórczości”, gdzie prowadzi dział prozy. Brał udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach literackich i wielokrotnie prowadził warsztaty literackie. Laureat m.in. głównej nagrody w konkursie poetyckim „bruLionu”, Nagrody im. Natalii Gall i – wspólnie ze Zbigniewem Liberą – Nagrody TVP Kultura za książkę „Co robi łączniczka”. Opublikował m.in. „Ustalenia z Maastricht” i „Wielkanoc z tygrysem”. Jego teksty publikowano w Czechach, Holandii, Serbii, Słowacji, Słowenii, USA, Ukrainie i Wielkiej Brytanii. Wydana nakładem ha!art książka „Kebab Meister” uzyskała nominację do Nagrody Literackiej Gdynia 2013. W roku 2014 został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, a jego tom poetycki „Rozmowy z głuchym psem” jest nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Gdynia.

NATASZA GOERKE – Prozaiczka i poetka. Studiowała polonistykę (UAM Poznań) i orientalistykę (UJ Kraków). Autorka książek „Fractale”, „Księga pasztetów”, „Pożegnania plazmy” i „47 na odlew”, za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Debiutowała na łamach „bruLionu”, z którym współpracowała w latach 90. Publikuje m.in. w pismach „Czas Kultury”, „Odra”, „Twórczość”, „Wysokie Obcasy”, „Chimera” oraz w prasie niemieckiej. Jako pedagog związana z Festiwalem Opowiadania we Wrocławiu i Wydawnictwem Czarne. Stypendystka m.in. Akademie Schloss Solitude, Schloss Wiepersdorf, Villa Hellebosch. Tłumaczona na angielski, niemiecki, słowacki, chorwacki, serbski. Ostatnio jej opowiadanie ukazało się w polsko-ukraińskiej antologii „Dryblując przez granicę” (Czarne 2012).

BIULETYN LITERACKI „TORPEDA LUDU” – 5 numerów bezpłatnego pisma, dystrybuowanego w Świnoujściu, umieszczonego następnie na stronie festiwalu do darmowego pobrania. W gazecie znajdzie się prezentacja uczestników sekcji (debiutujących autorów), jak również zapowiedzi programowe oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi i relacje z wydarzeń literackich i artystycznych projektu.

REDAKTOR PROWADZĄCA – MONIKA STOPCZYK – Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie specjalizowała się w lingwistyce kulturowej oraz krytyce literackiej i artystycznej. Współpracowała z wydawnictwem Biuro Literackie i Fundacją Europejskich Spotkań Pisarzy. Współproducentka Festiwalu Port Literacki 2012 i Europejskiego Portu Literackiego 2013. Organizatorka spotkań autorskich z poetami i znawcami literatury. Współzałożycielka internetowego miesięcznika „Kontrast” i Stowarzyszenia Młodych Twórców „Kontrast”. Autorka relacji z wydarzeń kulturalnych, wywiadów z artystami, recenzentka muzyczna. Przez dwa lata szefowa działu fotograficznego w „Kontraście”. W latach 2008-2012 dziennikarka i wydawca Studenckiej Rozgłośni Radiowej UWr Uniradio. Laureatka nagrody „Lamelat Famy” 2013 za popularyzację artystycznych inicjatyw festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia. Pracuje w jednej z wrocławskich agencji interaktywnych.

POBIERZ
2014 PL Regulamin FAMA
2014 PL Formularz Zgloszeniowy FAMA

SPOTKANIA AUTORSKIE – Od kilku lat cykl „Miejsca Literatury” stanowi jeden z najważniejszych elementów programowych Famy. W tym roku tematem przewodnim będzie zagadnienie domu i różne sposoby jego ujmowania przez literaturę: dom – miejsce narodzin wszelkich potencji, papierek lakmusowy przemian historycznych i kulturowych; rodzina – trauma, wyparcie, oziębłość emocjonalna, narzucone role społeczne, rozpad rodziny; model rodziny – zasada porządkująca czy normująca?; małe ojczyzny – tożsamość wsi i jej mieszkańców, ludowe mitologie, apoteoza odrębności; naród, państwo – ojczyzna wygnańca i uciekiniera, niechlubne epizody, kryzys zaufania do władzy, legislacja terroru; zderzenie tego, co wspólne z tym, co indywidualne; bezdomność duchowa; dekonstrukcja i rekonstrukcja pamięci; fizyczna postać domu – dom/budynek/miasto jako przedłużenie egzystencji jednostek, funkcja sposobu życia, emanacją potrzeb.

Swój udział w projekcie potwierdzili następujący autorzy:

Natasza Goerke, © fot. Alicja SawickaNATASZA GOERKE – Prozaiczka i poetka. Studiowała polonistykę (UAM Poznań) i orientalistykę (UJ Kraków). Autorka książek „Fractale”, „Księga pasztetów”, „Pożegnania plazmy” i „47 na odlew”, za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Debiutowała na łamach „bruLionu”, z którym współpracowała w latach 90. Publikuje m.in. w pismach „Czas Kultury”, „Odra”, „Twórczość”, „Wysokie Obcasy”, „Chimera” oraz w prasie niemieckiej. Jako pedagog związana z Festiwalem Opowiadania we Wrocławiu i Wydawnictwem Czarne. Stypendystka m.in. Akademie Schloss Solitude, Schloss Wiepersdorf, Villa Hellebosch. Tłumaczona na angielski, niemiecki, słowacki, chorwacki, serbski. Ostatnio jej opowiadanie ukazało się w polsko-ukraińskiej antologii „Dryblując przez granicę” (Czarne 2012).

© Artur Daniel LiskowackiARTUR DANIEL LISKOWACKI – Prozaik, eseista, poeta, autor słuchowisk radiowych, krytyk teatralny. Od roku 1990 jest kierownikiem działu kulturalnego w Kurierze Szczecińskim. Współpracuje z pismami „Teatr”, „Pogranicza”, „Twórczość”. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prezesa szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina (2000), nominowany do nagrody Nike („Eine kleine”) i Europejskiej Nagrody Literackiej. Zajmuje się historią Pomorza i niemiecką przeszłością Szczecina w kontekście historii polsko-niemieckiej. Tematyce tej poświęcił zbiory esejów: „Ulice Szczecina” (1995), „Cukiernica pani Kirsch” (1998), „Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci” (2002), jak również słuchowisko „Przez drzwi” (1996) i nominowaną do Nike powieść „Eine kleine” (2000).

© Marian PilotMARIAN PILOT – Powieściopisarz i nowelista, autor słuchowisk, dziennikarz i scenarzysta filmowy, działacz ludowy. Pod koniec lat 50. pracował w dziale kulturalnym PAP, a dalej kolejno w redakcji „Wiadomości Filmowych”, „Na przełaj” (kierownik działu kulturalnego), „Tygodnika Kulturalnego” (kierownik działu prozy) oraz redakcji filmów fabularnych Telewizji Polskiej. W latach 2003-2006 był członkiem Rady Nadzorczej TVP. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. Jest laureatem Nagrody im. Stanisława Piętaka za powieść „Sień”, Nagrody im. W.S. Reymonta za twórczość całego życia oraz Nagrody Literackiej Nike za powieść  „Pióropusz”. W roku 2012 nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się powieść „Nowy matecznik”, a w 2013 – „Osobnik”. Tytuł spotkania autorskiego: MAŁE OJCZYZNY – Marian Pilot jest wytrawnym kolekcjonerem zdarzeń i fenomenów wiejskiej rzeczywistości. Pisze o mieszkańcach rodzinnej ziemi, o ich przymiotach i przywarach, wierzeniach i zwyczajach, o nawyku do wytrwałej i sumiennej pracy. W „Pantałyku”, zbiorze opowiadań składających się na rodzinną sagę, realistyczny opis splata się z elementami fantastycznymi nawiązującymi do ludowej mitologii, a umiejętnie odwzorowana gwara tworzy uniwersalny, lecz po gombrowiczowsku odkształcony, obraz wsi. Dla pisarza ważne są wszystkie odrębności, które składają się na tożsamość bohaterów. W odniesieniu do tematu spotkania na szczególną uwagę zasługuje książka „Nowy matecznik”, w której Pilot rysuje opozycję między heroiczną ojczyzną a swojskim, możliwym do przejścia pieszo w jeden dzień matecznikiem. Ojczyzna zostaje tutaj przedstawiona jako konstelacja wolnych mateczników, przestrzeni osobnych i specyficznych. Taką apoteozę odrębności odnajdujemy w „Pióropuszu”, rozgrywającym się w świecie naturalnej mowy, przeciwstawionej językowi poprawnemu, wyuczonemu. Specyficzna odmiana polszczyzny, w jakiej zanurzeni są bohaterowie, przesądza o ich odrębności. Pojawia się też tutaj temat nieobecnego ojca. Niechętny by podjąć się swojej roli staje się on symbolem pustego miejsca w systemie wartości. Z kolei ostatnia książka Pilota „Osobnik” odnajduje w ojcu przyczynę wszystkich nieszczęść rodziny bohatera, który w onirycznej podróży przez wir zdarzeń i obrazów próbuje uwolnić się od własnej tożsamości, oczyścić z narzuconych ról społecznych – męża, ojca, syna – oraz od odziedziczonego po ojcu metafizycznego poczucia winy. Powieść jest przy tym krytyką idyllicznej wizji Polski, mającej jakoby być państwem tolerancyjnym, otwartym, pozbawionym niechlubnych epizodów historii.

Małgorzata Rejmer © fot. Sławomir KlimkowskiMAŁGORZATA REJMER | Laureatka Nagrody Literackiej dla Autorki GRYFIA – Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 wydała debiutancką powieść „Toksymia” nominowaną do Nagrody Literackiej Gdynia. W roku 2013 ukazała się książka BUKARESZT. KURZ I KREW: „Bukareszt jest jak wrzątek albo kipiel, wzburzony i zmętniały. Atrybuty miasta: czarne kłęby przewodów na słupach jak gniazda porzucone przez ptaki, atmosfera rozkopania i prowizorki obok bankietów w sklepowych witrynach, przeszywający zapach lip i rozgniecionych winogron. Elegancja architektury z zamierzchłego świata. Stukot rozchybotanych tramwajów, klaksony rozwścieczonych taksówek na sekundę przed stłuczką. Zaśpiew cygańskich dzieci i staruszek włóczących się w pobliżu niezliczonych kwiaciarni, które prowadzą matki tych dzieci i córki tych staruszek. Wszędzie psy jak czarne i szare tobołki porzucone przez kogoś, kto bardzo się spieszył.”

Małgorzata Rejmer za tom reportaży „Bukareszt. Kurz i krew” została laureatką 3. EDYCJI NAGRODY LITERACKIEJ DLA AUTORKI GRYFIA. Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Sponsorami nagrody (50 000) są szczecińskie firmy. „W Polsce bardzo dużo kobiet pisze i bardzo dużo kobiet czyta, co stanowi ogromny segment rynku wydawniczego. Pomysłodawcy Gryfii postanowili uwypuklić to zjawisko” – powiedział redaktor naczelny i prezes „Kuriera Szczecińskiego”, Tomasz Kowalczyk. Do 3. edycji konkursu wydawcy zgłosili 75 książek. To rekordowa liczba w historii konkursu. Do ścisłego finału jurorzy zakwalifikowali pięć tytułów. Ogłosili je podczas Warszawskich Targów Książki. W tym roku o nagrodę walczyły: Anna Augustyniak z książką „Kochałam, kiedy odeszła” (Nisza) – za zbiór krótkich form prozatorskich o odchodzeniu matki; Angelika Kuźniak z „Papuszą” (Czarne) – za biografię cygańskiej poetki; Anna M. Nowakowska z „Dziunią” (W.A.B.) – za powieść o niechcianym dziecku; Małgorzata Rejmer z książką „Bukareszt. Kurz i krew” (Czarne) – za zbiór reportaży o Bukareszcie, ale i całej Rumunii, o którym sama autorka mówi: „Przy Bukareszcie każde europejskie miasto wydaje się tak statyczne, że aż nudne”; i Katarzyna Ewa Zdanowicz za wiersze z tomiku „Ciemność. Resort SPA” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu).

© Filip SpringerFILIP SPRINGER – Reporter i fotograf współpracujący z największymi polskimi tytułami („Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Przekrój”, „Newsweek”). Fotografie prezentował na wystawach indywidualnych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Gdyni, Lublinie i in. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury. Współpracował z PWSTiF w Łodzi, Amnesty International Polska, Greenpeace Polska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, obecnie związany z warszawskim Instytutem  Reportażu. Jego reporterski debiut – „Miedzianka. Historia znikania” (2011) – znalazł się w finałach Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdynia. Był także nominowana m.in. do Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej Angelus oraz jest Laureatem Stypendium im. R. Kapuścińskiego. W roku 2012 opublikował „Źle Urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u”, a w 2013 książki „Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni” oraz „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach”. Tytuł spotkania autorskiego: DOMY Z BETONU – Filip Springer, jeden z najbardziej utalentowanych reporterów młodego pokolenia, jest autorem, który z wnikliwością i podejrzliwością penetruje przestrzenie naszego wspólnego zamieszkiwania. W ostatnich publikacjach podejmuje temat fizycznej postaci domu, domu wcielonego w materię, ale który nadal jest przecież przedłużeniem egzystencji jednostek: funkcją sposobu ich życia, emanacją potrzeb, lęków, marzeń oraz pychy, leżących u podłoża każdej mniejszej lub większej decyzji urbanistycznej. W książce „Źle urodzone” przybliża historię budynków-ikon architektury modernistycznej PRL-u, pyta o przyczyny wzbudzanych przez nie kontrowersji, okoliczności ich powstania i przyczyny zniknięcia. Wątek ten uzupełnia w reportażu biograficznym „Zaczyn”, poświęconym małżeństwu architektów Hansenów. Pisze o twórcach-wizjonerach, których niestety nikt nie posłuchał, a ich śmiałe i niestandardowe, ale skrojone na miarę człowieka projekty mieszkań przekształciły się w swoje własne przeciwieństwa, w miejsca, których już się nie wybiera, bo jest się na nie skazanym. Cykl poświęcony polskiej przestrzeni miejskiej zamyka wydana niedawno, ale głośna już publikacja „Wanna z kolumnadą”, będąca paradoksalnym dokumentem „tego, czego nie ma”, czyli chaosu i braku planowania przestrzennego. Autor przemierzył Polskę, by poprzez rejestrację miejskich absurdów opowiedzieć o naszym kraju i jego mieszkańcach, o ich mentalności i sposobie życia. Jest to opowieść tylko pozornie zabawna. Autor zwraca uwagę na niuanse, ale także na te aspekty miejskiej egzystencji, z którymi się zżyliśmy, które wydają cię czasem naturalne albo których nie lubimy, ale nie sądzimy, że mogłyby być inne: kicz niby-historycznych budowli, pastelozę blokowisk, brutalną ignorancję inwestycji komercyjnych, potrzebę odgradzania najmniejszego nawet wycinka przestrzeni, którą uznajemy za własną oraz rozpanoszenie się odrażających plakatów, banerów, billboardów, w których miasto się rozpływa, znika. Springer pisząc o miastach, opowiada o ich mieszkańcach. Gromadzi imponujący materiał dokumentacyjny, wykorzystuje indywidualne ludzkie historie oraz elementy reportażu śledczego, by na tej podstawie zaproponować czytelnikowi książki ważne, o istotnym znaczeniu tak dla rozumienia naszego zamieszkiwanego świata oraz nas samych, jak i dla rozwoju polskiego reportażu.

© Bohdan ZaduraBOHDAN ZADURA – Poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako poeta debiutował w 1962 na łamach dwutygodnika „Kamena”. Wieloletni redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 redaktor naczelny „Twórczości”. Współpracuje z „Literaturą na Świecie”, publikuje w większości polskich czasopism literackich i kulturalnych. Autor przekładów z angielskiego, węgierskiego, rosyjskiego i ukraińskiego (antologia „Wiersze zawsze są wolne”).

Laureat Nagrody im. Stanisława Piętaka (1994) oraz Nagrody im. Józefa Czechowicza (2010). Wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Puławy (2010). Za tom „Nocne życie” uhonorowany  Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius (2011).

W tym roku w ramach projektu „Miejsca literatury” zostanie także zrealizowane spotkanie pod hasłem WYDAJ SIĘ SAM! Jego organizatorami są GRUPA PWN i portal ROZPISANI.PL. Napisałeś książkę i chciałbyś ją wydać? Przyjdź i poznaj możliwości self-publishingu w Ropisani.pl, nowym portalu Grupy PWN. Spotkaj się z autorami, którzy opublikowali książkę na własną rękę. Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia, godz. 17:00, w Galerii Miejsce sztuki44.

Pod adresem www.rozpisani.pl piszący znajdą szeroką ofertę usług wydawniczych i potrzebne know-how, które pomogą im zaistnieć na rynku książki. Nowa oferta self-publishingu w Grupie PWN jest dla tych, którzy chcieliby wydać książkę na własną rękę. Dzięki Rozpisanym.pl mogą skorzystać m.in. z profesjonalnej redakcji, korekty, druku, konwersji na ebooka czy promocji. Zyskują także dostęp do szerokiej dystrybucji – m.in. Amazon, Empik, Ravelo, Merlin, Gandalf. Kalkulator usług, który jest częścią serwisu, pozwala im w szybki sposób obliczyć koszty wydania książki. Portal dostarcza także przydatnych informacji (np. jak pisać czy promować własną twórczość) oraz nowinek z rynku wydawniczego.

Książkę można wydać już w ciągu sześciu tygodni. W formule self-publishingu autorzy zyskują również większą niezależność. Zachowują prawa autorskie do swojej twórczości, kontrolę nad zawartością i projektem książki, decydują o jej cenie. Mogą wydać każdy nakład, a w zależności od wyników sprzedaży zlecać dodruk kolejnych. Nawet przy niedużej liczbie wydrukowanych egzemplarzy, ich książka może znaleźć się na półce w księgarni. Atutem oferty jest też atrakcyjne honorarium – znacznie wyższe niż w tradycyjnych kontraktach wydawniczych – oraz stały dostęp do wyników sprzedaży i prosty system comiesięcznych rozliczeń.

Unikatową w skali rynku częścią oferty self-publishingu portalu Rozpisani.pl są usługi marketingowe dla autora, wspierające sprzedaż jego książki. Self-publisher może skorzystać z doradztwa w zakresie działań promocyjnych, pomocy w dotarciu do zainteresowanych tematem dziennikarzy czy blogerów. Może także zlecić przygotowanie materiałów prasowych i reklamowych, czy zorganizowanie spotkania autorskiego.

Rozpisani.plSelf-publishing to popularny dziś na świecie sposób, dzięki któremu autor może sam wydać swoją twórczość. Zachodnie serwisy, takie jak Lulu.com, Authorhouse.com czy CreateSpace.com, doczekały się wielu bestsellerów wydanych w tej formule. Od kwietnia br. brytyjski dziennik „The Guardian” raz w miesiącu nagradza najlepszych autorów-wydawców. Redakcja uznała, że self-publishing jest obecnie jednym z najważniejszych trendów na rynku wydawniczym. Z kolei w czerwcu brytyjski oddział Nielsen Book ogłosił self-publishingowy boom. W 2013 roku rynek książek wydawanych w tym modelu w Wielkiej Brytanii wzrósł o blisko 79 proc. Najchętniej publikowana w tej formule jest beletrystyka – zwłaszcza thrillery i fantasy. Sporo wydaje się też książek dla dzieci. Steve Bohem, dyrektor ds. badań Nielsen Book, przewiduje, że rynek książek self-publishingowych nadal będzie rosną, co spowoduje, że coraz więcej autorów zdecyduje się wydać książkę w ten sposób. Jednocześnie obserwuje, że brytyjscy autorzy-wydawcy weszli już na stałe do literackiego mainstreamu.

Na szerokie wody rynku wydawniczego chce wprowadzić swoich autorów również Grupa PWN. Szansę na zostanie rynkowym bestsellerem ma wydany w ramach self-publishingu poradnik „Emerytura nie jest Ci potrzebna” Jacka Borowiaka. W ciągu pół roku sprzedał się w blisko trzech tysiącach egzemplarzy. Ponadto jak dotąd na polskim rynku nie było kompleksowej usługi self-publishingu. Zarówno w świadomości potencjalnych klientów, jak i w ofercie wielu firm funkcjonuje on głównie jako możliwość wydania e-booka. Grupa PWN jest największym wydawnictwem na rynku, która zapewnia taką ofertę i docelowo planuje zostać liderem w tym obszarze.

Wraz z oficjalną premierą portalu Rozpisani.pl ruszyła kampania marketingowa. Będzie realizowana głównie w prasie, Internecie oraz podczas eventów (ATL, BTL działania PR, mailingi). W działaniach wykorzystywana jest postać pisarza Jana Rozpisanego. Przygotowały je Grupa PWN i jej spółka OSDW Azymut we współpracy m.in. ze Studiem Melon.