PL EN DE
SEKCJA DZIENNIKARSKA – prasowa, telewizyjna, radiowa, krytyki artystycznej

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki. W ramach sekcji planowana jest publikacja i upowszechnienia materiałów zrealizowanych podczas warsztatów (gazeta festiwalowa, internetowa strona festiwalu, portale społecznościowe, radio). Stawiamy przede wszystkim na praktykę. Chcemy by każdy uczestnik, niezależnie od tego, w jakim medium pracuje, miał możliwość twórczego sprawdzenia swoich umiejętności.

© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic CampusDYSKUSJE LEŻAKOWE – Uczestnicy sekcji będą mieli możliwość moderowania dyskusji poświęconych wydarzeniom festiwalu. Zostaną one zrealizowane w niekonwencjonalnej przestrzeni i wakacyjnej atmosferze.

GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” – Planowane jest 5 numerów wysokonakładowego pisma, dystrybuowanego podczas festiwalu wśród uczestników Famy oraz turystów i mieszkańców Świnoujścia, opublikowanego następnie na stronie festiwalu do darmowego pobrania. Festiwalowe pismo jest pomyślane jako projekt interdyscyplinarny, będący efektem współpracy zarówno studentów dziennikarstwa, fotografów, jak i przyszłych krytyków sztuki, studiujących takie kierunki humanistyczne, jak kulturoznawstwo, polonistyka, historia sztuki, wiedza o teatrze i in. Celem pracy redakcyjnej jest poszukiwanie nowej formy, w jakiej mówienie o sztuce może realizować się w sposób konstruktywny, twórczy, rzetelny i atrakcyjny dla czytelnika. Jednocześnie przygotowując kolejne numery, uczestnicy sekcji będą mogli poznać najważniejsze mechanizmy związane z redakcją pisma kulturalnego.  | www.facebook.com/famiasto

RADIO FAMA – Uzupełnienie edukacji dziennikarskiej dla tych, którzy zdecydowani są rozwijać się w kierunku realizacji reportażu radiowego. Przygotowane materiały będą prezentowane na antenie Polskiego Radia. Cykl zajęć praktycznych, nastawionych na pracę podczas realizacji wydarzeń artystycznych: komentarz, sprawozdanie, wywiad, dłuższe formy reportażowe. Projekt ma umożliwić młodym radiowcom prezentację ich autorskich materiałów.

FAMA TV – Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy także osoby, które chciałyby realizować podczas festiwalu materiały audiowizualne, dokumentujące przebieg Famy. Będą one publikowane na naszej stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych (facebook, youtube). Fama TV ma pełnić rolę festiwalowego serwisu informacyjnego, ale także prezentować materiały z gatunku dokumentu kreacyjnego i mockumentary.

POBIERZ
2014 PL Regulamin FAMA
2014 PL Formularz Zgloszeniowy FAMA

OPIEKA REALIZACYJNA

KATARZYNA WOLNIK-SAYNA – Dziennikarka Polskiego Radia Szczecin. Prowadzi audycje poświęcone piosence literackiej, muzyce, realizuje liczne reportaże. Juror festiwali teatralnych i muzycznych. Wieloletnia komentatorka Famy. Debiutowała w 1983 roku, zaraz po maturze. Pracowała w Radiu Fama, zdobywając nagrody dziennikarskie. Nie sposób przecenić jej wkładu w obecny profil festiwalu. To dzięki jej pracy – od początku lat 90. – Fama jest stale obecna na radiowej antenie. Miłośniczka podróży dalekich i bliskich, żeglarstwa oraz artystów Famy. Uważa (i mówi o tym głośno i przy każdej okazji), że festiwal zmierza w dobrym kierunku.

ARTUR DANIEL LISKOWACKI – Prozaik, eseista, poeta, autor słuchowisk radiowych, krytyk teatralny. Od roku 1990 jest kierownikiem działu kulturalnego w Kurierze Szczecińskim. Współpracuje z pismami „Teatr”, „Pogranicza”, „Twórczość”. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prezesa szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina (2000), nominowany do nagrody Nike („Eine kleine”) i Europejskiej Nagrody Literackiej. Zajmuje się historią Pomorza i niemiecką przeszłością Szczecina w kontekście historii polsko-niemieckiej. Tematyce tej poświęcił zbiory esejów: „Ulice Szczecina” (1995), „Cukiernica pani Kirsch” (1998), „Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci” (2002), jak również słuchowisko „Przez drzwi” (1996) i nominowaną do Nike powieść „Eine kleine” (2000).

MONIKA STOPCZYK – Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie specjalizowała się w lingwistyce kulturowej oraz krytyce literackiej i artystycznej. Współpracowała z wydawnictwem Biuro Literackie i Fundacją Europejskich Spotkań Pisarzy. Współproducentka Festiwalu Port Literacki 2012 i Europejskiego Portu Literackiego 2013. Organizatorka spotkań autorskich z poetami i znawcami literatury. Współzałożycielka internetowego miesięcznika „Kontrast” i Stowarzyszenia Młodych Twórców „Kontrast”. Autorka relacji z wydarzeń kulturalnych, wywiadów z artystami, recenzentka muzyczna. Przez dwa lata szefowa działu fotograficznego w „Kontraście”. W latach 2008-2012 dziennikarka i wydawca Studenckiej Rozgłośni Radiowej UWr Uniradio. Laureatka nagrody „Lamelat Famy” 2013 za popularyzację artystycznych inicjatyw festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia. Pracuje w jednej z wrocławskich agencji interaktywnych.

SZYMON PIASTA – Absolwent Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, gdzie obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii. Autor grafik cyfrowych, fotografii, scenografii teatralnych. Ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych oraz kilkadziesiąt zbiorowych (Berlin, Brno, Kowno, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań). Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest współtwórcą Radomskiej Grupy Komiksowej B5 oraz kuratorem Galerii Pentagon. Laureat Famy 2011 w kategorii sztuki plastyczne.