PL EN DE
SZTUKI SCENICZNE – teatr, happening, performans, taniec, kabaret

Sekcja adresowana jest do grup niezależnych – także teatrów tańca i kabaretów – które rozwijają swoje umiejętności w opozycji do teatru instytucjonalnego, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej.

Zaproszone grupy zaprezentują dotychczas zrealizowane, autorskie spektakle, happeningi, performansy, pokazy kabaretowe, wezmą udział w realizacji prezentacji premierowych, będących efektem warsztatów oraz Koncertu Finałowego festiwalu. Zgłoś się, a będziesz miał szansę wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu oraz walczyć o Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii sztuki sceniczne.

Naszym zamierzeniem jest zachęcenie młodych artystów sceny do udziału w projekcie interdyscyplinarnym, który z jednej strony ma zawrzeć w swoim programie prezentację dotychczasowego dorobku uczestników, z drugiej natomiast – otwarty jest na ich spontaniczne inicjatywy oraz współpracę podczas realizacji działań warsztatowych. Na Famie zdarzamy performans z teatrem tańca, happening z kabaretem, scenę z przestrzenią miasta.

POBIERZ
2014 PL Regulamin FAMA
2014 PL Formularz Zgloszeniowy FAMA

FAMA IMPROWIZOWANA – Projekt prezentujący efekt warsztatów improwizacji teatralnej. Czym jest improwizacja teatralna? To odgrywanie scen bez wcześniejszego przygotowania, ale też szereg technik, których można się nauczyć, by z sukcesem improwizować. Dla kogo jest improwizacja teatralna? Dla każdego. Okazuje się, że improwizacja przydatna jest nie tylko dla aktorów, ale przydaje się również w kontaktach międzyludzkich – zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Co dają warsztaty improwizacji teatralnej? Podnoszą pewność siebie, pogłębiają kreatywność, pobudzają spontaniczność i szybkie myślenie, uczą działania w grupie, usprawniają proces podejmowania szybkich decyzji, pokazują, jak radzić sobie ze stresem, ukierunkowują na pozytywne postrzeganie świata.

Zajęcia prowadzi MATEUSZ PŁOCHA, tegoroczny absolwent aktorstwa Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu, na wydziale lalkarskim, a także członek Teatru Improwizacji Improkracja.