PL EN DE

Organizatorem festiwalu jest Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma-Art (Ordynacka 9, 00-364 Warszawa, NIP 5252419988, KRS 0000269 229). Fama jest realizowana przy współpracy organizacyjnej i finansowej Urzędu Miasta w Świnoujściu. Zrzeszenie Studentów Polskich jest głównym wykonawcą eliminacji oraz bierze czynny udział w pracach realizacyjnych finału festiwalu w Świnoujściu.

Fama jest efektem wzorcowej współpracy organizacji pozarządowej z jednostką samorządową. Władze Świnoujścia widzą potrzebę wsparcia projektu, który spełnia warunki profesjonalizmu, wysokiej wartości artystycznej i społecznej, przyczynia się do pozytywnego kształtowania wizerunku Miasta i Regionu. Zaplanowane działania nastawione są na kształtowanie wizerunku Świnoujścia jako miejsca wydarzeń artystycznych skierowanych do zróżnicowanego grona odbiorców i stanowiących odzwierciedlenie aktualnych trendów polskiej sztuki i kultury.