PL EN DE

Czekamy na osoby błyskotliwe, ambitne, zainteresowane udziałem w profesjonalnym ruchu artystycznym, myślące serio o swojej artystycznej przyszłości, nastawione na rozwój własnych umiejętności oraz konfrontację i współpracę z innymi twórcami. Fama jest adresowana do młodych twórców wszystkich dziedzin sztuki, a także do dziennikarzy, krytyków sztuki, animatorów kultury i inspicjentów. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej oferty warsztatowej można znaleźć w dziale SEKCJE I PROJEKTY.

Informujemy, że zakończyły się już ELIMINACJE realizowane w wybranych miastach Polski. 

Jeżeli jednak chcesz wziąć udział w Famie, zapoznaj się z regulaminem festiwalu. Następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami na adres fama.festiwal@gmail.com.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 08.06.2014 20.06.2014.

Lista uczestników zostanie zamknięta i opublikowana do dnia 06.07.2014.

POBIERZ
2014 PL Regulamin FAMA
2014 PL Formularz Zgloszeniowy FAMA