PL EN DE
Twórcy sztuk wszystkich

Poniższe sekcje stanowią podstawę programową tegorocznej Famy. Nasza oferta będzie rozbudowywana wraz z procesem przygotowywania festiwalu. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną zaproszeni do poszczególnych sekcji, w ramach których będą mogli doskonalić swoje umiejętności pod okiem pedagogów, prezentować autorski dorobek oraz wziąć udział w realizacji projektów premierowych i Koncertu Finałowego. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Dla zakwalifikowanych uczestników udział w warsztatach jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 08.06.2014 20.06.2014. > ZGŁOŚ SIĘ

© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny | The International Artistic Campus, fot. Katarzyna Blajchert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEKCJA MUZYCZNA | PROJEKT „LABORATORIUM MUZYKI” / KONCERTY SPECJALNE

Od powagi po pop. Na Famie mieszają się gatunki, a kolejne wydarzenia specjalne Festiwalu Fama znajdą zwieńczenie w Koncercie Finałowym, dzięki któremu dowiemy się, że… wszystko już było.
więcej…

 
SEKCJA MUZYCZNA | ZESPOŁY

Zakwalifikowane grupy zaprezentują się na scenach plenerowych i klubowych oraz będą doskonalić swój warsztat podczas konsultacji muzycznych, zmierzających do nadania repertuarowi najlepszego brzmienia i wskazania rozwiązań, mogących ułatwić funkcjonowanie w warunkach profesjonalnego rynku.
więcej…

 
SEKCJA WOKALNA

Wyłonieni w naborze uczestnicy zaprezentują się w koncertach z autorskim programem oraz zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu zamykającym tegoroczną Famę: „Podaruj mi nam trochę słońca”. Gościem specjalnym koncertu będzie Ewa Bem, pierwsza dama polskiego jazzu i  współtwórczyni zespołu Bemibek.
więcej…

 
SEKCJA LITERACKA | PROJEKT „MIEJSCA LITERATURY”

Kolejna edycja wydarzenia realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z pisarzami. Do udziału zapraszamy debiutujących literatów. Oferujemy wam udział w warsztatach oraz możliwość prezentacji tekstów na łamach biuletynu literackiego „Torpeda ludu”. Zgłoś się, a będziesz miał szansę wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu oraz walczyć o Nagrodę literacką im. Mariana Redwana.
więcej…

 
SZTUKI SCENICZNE – teatr, happening, performans, taniec, kabaret

Sekcja adresowana jest do grup niezależnych – także teatrów tańca i kabaretów – które rozwijają swoje umiejętności w opozycji do teatru instytucjonalnego, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej.
więcej…

 
SZTUKI WIZUALNE

Zachęceni powodzeniem wystawy minionej edycji festiwalu także w tym roku, wspólnie ze świnoujską galerią Miejsce sztuki44, zaplanowaliśmy wydarzenie prezentujące młodych artystów sztuk wizualnych. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.
więcej…

 
SEKCJA SCENOGRAFICZNA

Zajęcia, w których wezmą udział plastycy, chcący pracować przy tworzeniu scenografii do dużych wydarzeń artystycznych (teatr, muzyka, kabaret). Opierając się na autorskich projektach, uczestnicy będą przygotowywać scenografię do najważniejszych projektów Famy.
więcej…

 
SEKCJA FOTOGRAFICZNA

Cykl adresowany do fotografów, poszukujących możliwości profesjonalnego rozwoju swoich umiejętności, którego celem jest doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz pracy na „zadany” temat, rozwój wyobraźni i potencjału twórczego uczestników.
więcej…

 
SEKCJA FILMOWA

Uczestnicy sekcji będą mieli możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń poprzez prezentację autorskich, zrealizowanych wcześniej produkcji oraz będą pracować nad nowymi projektami, które zostaną zaprezentowane jeszcze podczas festiwalu. Zapraszamy autorów filmów fabularnych, dokumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.
więcej…

 
SEKCJA DZIENNIKARSKA – prasowa, telewizyjna, radiowa, krytyki artystycznej

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki. W ramach sekcji planowana jest publikacja i upowszechnienia materiałów zrealizowanych podczas warsztatów (gazeta festiwalowa, internetowa strona festiwalu, portale społecznościowe, radio). Stawiamy przede wszystkim na praktykę. Chcemy by każdy uczestnik, niezależnie od tego, w jakim medium pracuje, miał możliwość twórczego sprawdzenia swoich umiejętności.
więcej…

 
SEKCJA PRODUCENCKA

Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.
więcej…

 
SEKCJA ANIMACJI KULTURALNEJ

Celem sekcji jest realizacja wydarzeń artystycznych w alternatywnych przestrzeniach miasta. Czekamy na zgłoszenia animatorów kultury, osób kreatywnych, poszukujących niekonwencjonalnych rozwiązań. Wasze działania mają szansę na najbardziej oryginalne nagrody Famy: Nagrodę im. Maxa Szoca – za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną festiwalu oraz Nagrodę „Lamelat Famy” – przyznawaną za zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność w popularyzacji artystycznych inicjatyw festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia i w przestrzeni miasta.
więcej…

 
WARSZTATY GRAFICZNE

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w warsztatach graficznych, które będą realizowane podczas tegorocznej Famy. Tajniki grafiki artystycznej przybliżać będą wykładowcy szczecińskiej Akademii Sztuki.
więcej…