PL EN DE
GRUPA JEDNORAZOWA

20|08|2014 Promenada, Muszla Koncertowa 19:00-19:30
„BAJKA NA CHODNIKU” – Spotkanie z ludźmi, czytanie performatywne, uliczne, znalezienie słuchaczy, zachęcenie do warsztatów, zaproszenie do wspólnej rozrywki.

21-22|08|2014 Hala w Basenie Północnym
Warsztaty – zaangażowanie odbiorców, tworzenie swoich lalek sobowtórów (kształtowanie swojego garba, ukrywanie swojej twarzy w masce).

23|08|2014 Hala w Basenie Północnym 19:30-20:30
„SCENOGRAFICZNE LALKI” – Finał – stworzenie przestrzeni teatralnej, scenografii z lalek powstałych podczas festiwalu.

Grupa stworzona jednocześnie z powstaniem pomysłu na scenograficzne lalki. Jesteśmy osobami z różnych kierunków, wydziałów, uczelni chcących stworzyć razem coś łączącego nasze zainteresowania teatrem i muzyką.

Interesuje nas lalka-kostium jako element budujący przestrzeń teatralną. Chcielibyśmy stworzyć miejsce do słuchania czytanych bajek jedynie poprzez użycie lalek współanimowanych z widzami, słuchaczami, przechodniami. Towarzyszyć temu będzie stworzona przez nas muzyka. Naszym celem jest zachęcenie do uczestniczenia w ulicznym czytaniu z jednoczesnym pociągnięciem do stworzenia kolejnych przestrzeni już razem z przechodniami, a od tego momentu współtwórcami. W związku z 5 rocznicą śmierci Leszka Kołakowskiego w naszym pomyśle opieramy się na jego „13 bajkach z królestwa Lailonii”. To one stają się tekstem czytanym i słuchanym, inspirującym do tworzenia lalek, scenografii. Jednocześnie, pośrednio chcemy zainteresować ludzi osobą Kołakowskiego, pobudzić do refleksji albo rozbawić jego tekstami, zainteresować, zaintrygować.

Realizatorzy: Zofia Jakubowska, Magda Flisowska, Joanna Martyniuk, Dobrawa Deczkowska, Aleksandra Piotrowska, Elżbieta Kowalska, Tomasz Łozowicki, Andrzej Zujewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).