PL EN DE
LABORATORIUM PIEŚNI

24|08|2014 MDK Warszów
24|08|2014 ul. Hołdu Pruskiego 8, podwórko 19:00
25|08|2014 Amfiteatr 23:00
26|08|2014 Muszla Koncertowa 21:00

Laboratorium Pieśni to trójmiejski zespół pieśniarzy, powstały w 2013 roku jako efekt spotkań warsztatowych w Akademickim Centrum Kultury UG „Alternator” i Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Grupa śpiewa na głosy pieśni tradycyjne, między innymi: ukraińskie, bałkańskie, polskie, gruzińskie. Śpiewają głównie a capella, gdzie się da: w lasach, na łąkach i polach, w dużych aulach i maleńkich kawiarenkach, przy okazji podróży, biesiad, festiwali, spotkań, wystaw i bez okazji. Pieśni, często przywożone z różnych regionów Polski, Europy i Świata przez członków zespołu, mają swoją historię i ewoluują w trakcie pracy.

Wystąpili m.in. na Festiwalu Etnowiosnowisko 2013 i 2014, w ramach Nocy Muzeów 2013 – w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, na wystawach w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku: finisaż wystawy kolędniczej „Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok… – o kolędowaniu w Polsce” oraz wernisaż wystawy bałkańskiej „Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie”.

Skład: Lila Schally-Kacprzak, Kamila Bigus, Alina Jurczyszyn, Klaudia Lewandowska, Karolina Stawiszyńska, Paweł Studziński

www.facebook.com/laboratoriumpiesni

© LABORATORIUM PIEŚNI