PL EN DE
Podziękowania dla Świnoujścia

2014|09|19

Za nami dwa tygodnie magicznego czasu. FAMA artystycznie zaczarowała Świnoujście, jego mieszkańców i turystów. Świnoujście zaczarowało uczestników FAMY, którzy wspomnienie niezwykłej atmosfery miasta na 44 wyspach zabrali do swoich miast. Tam o nim myślą i rozmawiają, a niektórzy już nawet tęsknią.
 
Nie udałoby się stworzyć tak obfitego w artystyczne wydarzenia festiwalu, ale przede wszystkim tak wyjątkowej atmosfery, bez Państwa wsparcia. FAMA nie byłaby FAMĄ, gdyby nie liczna grupa osób, które wsparły organizację przedsięwzięcia w każdym jego aspekcie, dziedzinie, sektorze, odcinku, nawet tym najkrótszym.  Zwykłe DZIĘKUJEMY to za mało. Zwykłe DZIĘKUJĘ, jako słowo, nie jest w stanie pomieścić ogromu radości i wdzięczności za to, że jesteście Drodzy Państwo z nami, z FAMĄ, z jej uczestnikami.

Uczestnicy i organizatorzy Festiwalu FAMA składają gorące podziękowania osobom, których entuzjazm, zaangażowanie, bezinteresowność i życzliwość miały istotny wpływ na satysfakcjonującą realizację festiwalu:

Joannie Agatowskiej
Dorocie Andrzejewskiej
Annie Bańbura
Jerzemu Barczakowi
Marioli Boguń
Joannie Brzezińskiej
Leszkowi Daraszewiczowi
Jackowi Drogoszowi
Mariuszowi Frysce
Wiesławie Gałda
Romanowi Gizińskiemu
Renacie Glod
Elżbiecie Gołaszewskiej
Andrzejowi Jakóbowi
Jolancie Janickiej
Robertowi Karelusowi
Wiesławie Kąkol
Małgorzacie Klein
Ryszardowi Kowalskiemu
Monice Lech
Lidii Masłowskiej
Mirosławowi Matuszowi
Małgorzacie Mieszczanin
Robertowi Müllerowi
Maciejowi Napiórkowskiemu
Iwonie Nowak
Danucie i Waldemarowi Oleksyk
Dariuszowi Oleksykowi
Andrzejowi Pawełczykowi
Justynie Pawliczek
Bożenie Rogowskiej
Katarzynie Rówińskiej
Sławomirowi Ryfczyńskiemu
Dariuszowi Ryżczakowi
Agnieszce Sadowskiej
Arkowi Sienkiewiczowi
Joannie Smalc
Zofii Sołtysik
Magdalenie Starachowskiej
Joannie Strukowicz
Tadeuszowi Surze
Andrzejowi Szczepańskiemu
Dariuszowi Śliwińskiemu
Halinie Tymrakiewicz
Grażynie Wasilewskiej
Grażynie Wójcikowskiej
Januszowi Żmurkiewiczowi

Za tym słowem – DZIĘKUJE – niech po prostu kryje się obietnica kolejnego spotkania w Świnoujściu za rok. A będzie co świętować – FAMA obchodzić będzie półwiecze. Zatem: DZIĘKUJEMY i do zobaczenia!